Böcker och läromedel av Anki B Wennlert

Reseskildringar, barnböcker och läromedelsutveckling

Samarbetspartners:

SVERIGE


-  Minbok.nu är förlaget som publicerat mina böcker i samarbete med Gnosjö Tryckeri AB.

   Jag har presenterat mina böcker i förlagets/tryckeriets monter på Bokmässan i Göteborg. Förlaget har

   förändrats och har inte längre samma inriktning som förut. Kontakta [email protected]

-  Ekomujeres (www.ekomujeres.com)

   Organisationen arbetar för en bättre miljö och en hållbar utveckling. De arrangerar Mexicoresor i samarbete            med resebyrån We Travel i Kungsbacka och aktörer i Mexico. Ordförande och Mexicoexperten Ann-Marie       Svensson höll inspirerande föredrag på Bokmässan i Göteborg.

-  Åseby Västergård.

   Det är en hantverksgård som ligger nära City Airport. Där säljs samtliga mina böcker. 

-  HSB Barometern Göteborg. Där har Anki haft datorundervisning för seniorer under vt 2017. I samband med detta     har hon omarbetat ett material från BUBBELs dataundervisning.Samarbetspartners:

MEXICO


-  Bionica Arquitekt Cozumel som inspirerat till Mexicoböckerna och bidragit med information i samband                    med våra resor. Villa Ana Maria har blivit ett centrum för samarbetet mellan Mexico och Sverige.

-  Öss Company photography har bidragit med bildmaterial till våra bildvisningar om Cozumel. Öss kommer                från Zacatecas.

-  Maggie Travel in Cancun har guidat oss i omgivningarna och bidragit med information i samband med våra              resor.

-  Hotel Plaza Dolphinus (Roberto och Blanca) har bidragit med guidningar och information i Huatulco.

-  Magasinet "The Eye"  (Jane Bauer) har bidragit med information  i samband med våra resor.

-  Artesana Mexicana - Hecha a mano - Lorena Alamo har bidragit med information om hantverk i Oaxaca.

-  Författaren Fernando Alberto Cruz har bidragit med information om Oaxaca.

-  Läraren Poncho Cervantes har bidragit med information och guidning av skolan "Josefa Ortiz de Dominguez".        Den ligger utanför Huatulco på Stilla Havskust sidan. De har också provat på "BUBBEL".

-  Konstnären Susana Rubin har bidragit med hjälp till skolan ovan och gjort fina utsmyckningar med barnen.

-  Administratören Gaby Sanchez arbetar med skolor i Huatulcoområdet och med konstnären Susana Rubin. Har        "BUBBEL" för utprovning.

-  Hjälporganisationen Gilberto i Cancun har guidat oss om hjälparbete på landsbygden utanför Cancun.

-  Läraren Silvia Poot och olika skolor i Cozumel och Cancun har guidat oss i utbildninssystemet och utprovat             läromedlet "BUBBEL". Institutio Partenon är den senaste skolkontakten på Cozumel.


Ett stort tack till er alla som på olika sätt bidragit till att berika våra resor och medverkat till att böckerna kommit till!